προθυμέομαι


προθυμέομαι
προ|θυμέομαι быть готовым на что, усердствовать в чем

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.

Смотреть что такое "προθυμέομαι" в других словарях:

 • προθυμεῖσθον — προθυμέομαι Ages.. pres imperat mp 2nd dual (attic epic) προθυμέομαι Ages.. pres opt mp 2nd dual (epic ionic) προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 3rd dual (attic epic) προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 2nd dual (attic epic) προθῡμεῖσθον , προθυμέομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμεῖσθε — προθυμέομαι Ages.. pres imperat mp 2nd pl (attic epic) προθυμέομαι Ages.. pres opt mp 2nd pl (epic ionic) προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 2nd pl (attic epic) προθῡμεῖσθε , προθυμέομαι Ages.. pres imperat mp 2nd pl (attic epic) προθῡμεῖσθε ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμῇ — προθυμέομαι Ages.. pres subj mp 2nd sg προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 2nd sg προθῡμῇ , προθυμέομαι Ages.. pres subj mp 2nd sg προθῡμῇ , προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 2nd sg προθῡμῇ , προθυμέομαι Ages.. pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμήσῃ — προθυμέομαι Ages.. aor subj mp 2nd sg προθυμέομαι Ages.. fut ind mp 2nd sg προθῡμήσῃ , προθυμέομαι Ages.. aor subj mid 2nd sg προθῡμήσῃ , προθυμέομαι Ages.. aor subj act 3rd sg προθῡμήσῃ , προθυμέομαι Ages.. fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμηθέντα — προθυμέομαι Ages.. aor part mp neut nom/voc/acc pl προθυμέομαι Ages.. aor part mp masc acc sg προθῡμηθέντα , προθυμέομαι Ages.. aor part pass neut nom/voc/acc pl προθῡμηθέντα , προθυμέομαι Ages.. aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμησομένων — προθυμέομαι Ages.. fut part mp fem gen pl προθυμέομαι Ages.. fut part mp masc/neut gen pl προθῡμησομένων , προθυμέομαι Ages.. fut part mid fem gen pl προθῡμησομένων , προθυμέομαι Ages.. fut part mid masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμησόμεθα — προθυμέομαι Ages.. aor subj mp 1st pl (epic) προθυμέομαι Ages.. fut ind mp 1st pl προθῡμησόμεθα , προθυμέομαι Ages.. aor subj mid 1st pl (epic) προθῡμησόμεθα , προθυμέομαι Ages.. fut ind mid 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμουμένων — προθυμέομαι Ages.. pres part mp fem gen pl (attic epic doric) προθυμέομαι Ages.. pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) προθῡμουμένων , προθυμέομαι Ages.. pres part mp fem gen pl (attic epic doric) προθῡμουμένων , προθυμέομαι Ages..… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμούμεθα — προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 1st pl (attic epic doric) προθῡμούμεθα , προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 1st pl (attic epic doric) προθυμέομαι Ages.. imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) προθῡμούμεθα , προθυμέομαι Ages.. imperf ind mp 1st pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμούμενον — προθυμέομαι Ages.. pres part mp masc acc sg (attic epic doric) προθυμέομαι Ages.. pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) προθῡμούμενον , προθυμέομαι Ages.. pres part mp masc acc sg (attic epic doric) προθῡμούμενον , προθυμέομαι… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • προθυμῆται — προθυμέομαι Ages.. pres subj mp 3rd sg προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) προθῡμῆται , προθυμέομαι Ages.. pres subj mp 3rd sg προθῡμῆται , προθυμέομαι Ages.. pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)